Evenimente

Promex S.A. – în reorganizare judiciară

Str. Industriei nr. 17

J/09/112/1991

CUI 2265683

C O N V O C A R E

Euro Insol S.P.R.L. administrator judiciar al societătii PROMEX S.A – în reorganizare judiciară, persoana juridica româna cu sediul in Brăila, str. Industriei, nr 17, jud Brăila tel: +40 239.605.400, fax: +40 239.605.487, e-mail: office@promex.ro, având cod unic de înregistrare RO2265683, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J09/112/1991, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si dispozitiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Având în vedere iminența închiderii procedurii de reorganizare a societății Promex S.A., precum și necesitatea ca la momentul reinserției societății în circuitul civil aceasta să aibă organe de conducere în conformitate cu Legea nr. 31/1990, administratorul judiciar

C O N V O A C Ă

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor PROMEX S.Ala data de  17.08.2023, ora 11.30, la sediul societății din Mun. Brăila, str. Industriei, nr 17, jud Brăila – Sala de Consiliu -, pentru toţi acţionarii înregistraţi până la sfârşitul zilei de 31.07.2023, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1.        Alegerea membrilor si a presedintelui Consiliului de Administratie;

2.        Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata.

Mandatul noului Consiliul de Administratie va incepe la data ramanerii ca definitiva a hotararii de închidere a procedurii insolvenței ce va fi pronuntata de Tribunalul Braila – sectia a II- a de contencios administrativ si fiscal – in dosarul nr. 867/113/2020 si intrarea societatii in circuitul comercial.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinara se reconvoacă cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare pentru data de 18.08.2023.

Acţionarii interesaţi pot participa cu B.I./C.I. şi certificatul de acţionar sau cu Procură specială de reprezentare în adunarea generală ce va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la Secretariat A.G.A.

Data de referinţă 31.07.2023.

Materialele supuse dezbaterii, la solicitarea acţionarilor, pot fi consultate la sediul societătii PROMEX S.A.

Relaţii suplimentare la telefon 0745209857.

Promex S.A.

Euro Insol SPRL

(administrator judiciar)